Kontakt

Sídlo spoločnosti

BARINOX, s.r.o.
Levočská 854/44
058 01 Poprad

mobil: +421 905 226 544 - konateľ
mobil: +421 948 522 655 - kancelária

e-mail: r.barinox@gmail.com

Prevádzka

Levočská 855/44
058 01 PopradOrientačná mapa

 

Identifikačné údaje spoločnosti

Obchodné meno: Barinox s.r.o.
IČO: 36 746 959
IČ DPH:
Sídlo spoločnosti: Levočská 855/44, 058 01 Poprad
Dátum vzniku firmy: 02.03.2007
Obchodný register: Okresný súd Prešov
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 18372/P
 
 

Spoločnosť zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorých je v pozícii prevádzkovateľa. Osobné údaje sa získavajú bez súhlasu dotknutej osoby , a to v súlade s čl. 6 písm. b),c), a f) Nariadenia EÚ č.2016/679.

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom:

  • evidencie a vybavenia objednávok
  • vystavenie faktúry
  • telefonický kontakt
  • odovzdávací a preberací protokol